RITUALS II Oogst

De herfst staat traditioneel voor oogst. De oude Kelten beklommen de heuvels om afscheid te nemen van de zon en maakten zich klaar voor de winter. De boeren maken het land winterklaar. Onze tuin krijgt hier een daar een extra laag mest en stro zodat de grond tijdens de winter kan rusten en rijpen. Voor ons is de herfst het perfecte moment om je terug te trekken en na te denken over de oogst van het voorbije jaar. Jouw innerlijke oogst. Een vleugje spiritualiteit bij een kop thee en taart.

Een herfstritueel hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het helpt je loslaten wat je niet meer nodig hebt en maakt je klaar voor een nieuw begin na een rustige winterperiode. Thuis kan je dat doen door alles wat je aan lessen leerde afgelopen jaar eens op te sommen. Maak er een mooie visionboard van waar je opsomt hoe je opnieuw begint na de winter. Of stop je inzichten in een pot en neem er elke keer wanneer je een donkere winterdag beleeft, een papiertje uit. Gun jezelf je innerlijke rust en beslis om minder digitaal aanwezig te zijn deze winter.

In dit verhaal vertel ik over een ander oogstritueel en hoe dat ontworpen werd.

 Ik wil loslaten en opnieuw starten.

Voor mijn 40e verjaardag wil ik graag beginnen aan mijn nieuwe leven. Symbolisch spreekt het me erg aan om in de helft van mijn leven te kiezen voor mezelf en mijn talenten. Wil je voor mij een ritueel maken?

  1. Wit blad.

Ik vertrek van een wit blad A3. Hier teken ik de blauwdruk van het ritueel of de ceremonie aan de hand van het gesprek. Dat blad verdeel ik in 4 vakken, d.i. het ritueel kompas, het geeft de 4 richtingen aan die je tijdens een ritueel kan uitgaan. De opbouw van dit ritueel hangt volledig van E. af, zij kiest welke richting je uitgaat. En die richting, die ontdek je tijdens het gesprek:

1. het noorden, fysieke intelligentie en dingen doen
2. het oosten, cognitieve intelligentie, kennis en informatie, nadenken
3. Het zuiden, spirituele intelligentie, verbinden en het grotere geheel
4. Het westen, emotionele intelligentie, voelen en relaties

Uiteindelijk worden alle richtingen in het ritueel verwerkt maar één ervan bepaalt voor een groot stuk wel de manier waarop het ritueel vorm krijgt.

Tijdens dat gesprek worden nog verschillende andere dingen besproken. Nog andere vragen zijn: “Waarom wil je dit ritueel doen?”, “Wat is je levensvisie?”, “Hoe ga je om met conflicten?” … . Kortom, ik maak een schets van wie je bent, waarom je een ritueel wil doen en wat je ermee wil bereiken?

Er wordt uiteraard nog veel meer besproken maar ik neem jullie nu mee in de basistechniek. In onze opleiding Ritueelontwerper komt het ganse ontwerpproces aan bod. De blauwdruk, waarvan sprake, is een techniek waarin je het ritueel ontwerpt met een WHY, het ritueel kompas, de sociale kringen, een persoonlijk symbool, rituelen en symbolen, zintuigelijke ervaring, structuur van het ritueel.

  1. Brainstorm

Na het gesprek met E., zit ik samen met de mensen met wie ik ga samenwerken of met het virtuele brainstorm team. Ik bespreek de blauwdruk en we zoeken op basis van de Ritual Coach Methode naar verschillende kleine rituelen of handelingen en symboliek. Het gaat hier niet om willekeur. Elke stap in het ritueel is altijd een actie die de veranderingen die E. wil ondergaan ten volle ondersteunt. Welke acties dat zijn, hangt ook weer af van de richting die we uitgaan. Soms is het erg handelsgericht, op andere momenten heel veel inzichten verzamelen, soms gaat het louter om opnieuw verbonden worden.

  1. Tweede gesprek

Op basis van alle informatie en de brainstorm met de collega’s maak ik een ceremonie of ritueel dat de inhoud volledig weerspiegelt. Dan pas begin ik na te denken over materialen, locatie, opbouw, structuur en alle “uiterlijke” dingen. Maar ook hier is er één gouden regel. Elk voorwerp, elk symbool zorgt ervoor dat het inhoudelijke, de waarom van het ritueel versterkt.

Wanneer ik met E. bespreek wat we gaan doen, hoe het ritueel eruit ziet, wat we gefilterd hebben uit het gesprek, komen er tranen in haar ogen. Dan weet ik het! Dit zit goed. Als een ceremonie al gevoeld is bij de bespreking weet ik dat ik geen punt of komma meer mag veranderen

We beslissen nog samen locatie en een datum, wie welke materialen verzameld want heel vaak is de voorbereiding ook afstemming op het moment. Wij proberen daarom altijd de families en personen zelf zo veel mogelijk zelf te laten doen.

  1. Het ritueel.

In dit ritueel was de verbinding met het innerlijk kind heel belangrijk en het verzamelen van de lessen en inzichten van de afgelopen 40 jaar. Stel je hier oefeningen voor die E. uitvoerde tijdens het ritueel, onder begeleiding van zang en drum. Of met als vertrekpunt een visualisatie. Uiteindelijk werd alles verzameld in een lappenpopje dat haar innerlijk kind voorstelde. We stopten letterlijk de inzichten en lessen van de afgelopen 40 jaar in het innerlijk kind zodat zij vanuit verwondering en puur spelplezier haar talenten in deze wereld kon zetten.

Achteraf.

We zijn een week verder. E. beloofde ons om een paar weken later een mail te sturen met haar indrukken en hoe zij het ritueel beleefde. Op het moment van dit verhaal, ben ik nog wachtende. Binnen een paar maanden heb ik met haar opnieuw een gesprek. Ik weet uit ervaring dat het ritueel doen de eerste stap is. Ze gaat gedurende een jaar nog tientallen keren overvallen worden door angst voor de veranderingen waar ze op hoopte. De innerlijke saboteurs gaan een paar keer komen zeggen dat het toch allemaal de moeite niet is. Dat ze best gewoon bij de oude en vertrouwde situatie blijft. Daarom zijn er nog een drietal gesprekken waarin ik E. op weg zet. Met haar op zoek ga naar die innerlijke weerstand.

Oogst.

De oogst van dit ritueel en de veranderingen die ze aandurfde zal E. voelen in haar grootse droom. Het leven zoals zij dat wil leven en neerzetten in deze wereld. Dat is haar oogst. Hiervan gaat zij het komende jaar eten, letterlijk en figuurlijk. En uiteindelijk is dit weer een nieuwe oogst voor een volgend pad.